Datumi i cenovnik

Datumi održavanja ispita:
B2 First – 18.6.2022. (prijave do 10. maja 2022. godine)
C1 Advanced – 18.6.2022. (prijave do 10. maja 2022. godine)
C2 Proficiency – 9.6.2022. (prijave do 4. maja 2022. godine)

Cenovnik za 2022/2023. godinu

B1 Preliminary13.700 RSD
B2 First20.400 RSD
C1 Advanced21.400 RSD
C2 Proficiency22.400 RSD

Podaci za uplatu:

Primalac: Filozofski fakultet – Ispitni centar
Svrha uplate: (naziv ispita/nivo)
Račun: 840-1712666-26
Model: 97
Poziv na broj: 068004794

Ispite je moguće uplatiti u dve jednake rate, od čega prva mora biti do naznačenog roka, a druga najkasnije 3 dana pre održavanja ispita.