Datumi i cenovnik

PRIJAVE ZA JUN 2024. SU OTVORENE!

Kako mogu da se prijavim?

JUN 2024:

DECEMBAR 2024:

*Termini održavanja usmenih ispita biće objavljeni nekoliko dana pre održavanja ispita.

Cenovnik:

ispit(u cenu uračunat PDV od 20%)
YLE (Starters,
Movers,
Flyers)
8.400 RSD
A2 Key12.600 RSD
B1 Preliminary14.400 RSD
B2 First21.400 RSD
C1 Advanced22.400 RSD
C2 Proficiency23.500 RSD

Naknada za zakasnele prijave*: 5.000 RSD

(*proveriti prvo putem mejla da li je prijava i dalje moguća za ispit koji želite da polažete)

Napomena: U 2024. godini može doći do promene cena za pojedine ispite, u skladu sa troškovima koje određuje Cambridge Assessment English.

Podaci za uplatu:

Primalac: Filozofski fakultet – Ispitni centar
Svrha uplate: (naziv ispita/nivo)
Račun: 840-1712666-26
Model: 97
Poziv na broj: 068004794

Ispite je moguće uplatiti odjednom ili u dve jednake rate, od čega prva rata mora biti uplaćena do isteka roka za prijavu, a druga najkasnije 10 dana pre održavanja pismenog ispita.

Ukoliko ne ispunite sve korake neophodne za uspešnu prijavu na ispit, odustanete od polaganja ispita nakon zatvaranja prijava, na ispitu se pojavite bez neophodne dokumentacije ili ne dođete na vreme, te neispunjavanja drugih obaveza prema Centru – ne možemo Vam omogućiti izlazak na ispit, niti vratiti novac.

Studenti i zaposleni na Filozofskom fakultetu imaju pravo na 10% popusta na cene ispita.