Datumi i cenovnik

PRIJAVE ZA NOVEMBAR I DECEMBAR SU OTVORENE!

Kako mogu da se prijavim?

NOVEMBAR/DECEMBAR 2023:

*Termini održavanja usmenih ispita biće objavljeni nekoliko dana pre održavanja ispita.

Cenovnik:

ispit(u cenu uračunat PDV od 20%)
YLE (Starters,
Movers,
Flyers)
8.400 RSD
A2 Key12.600 RSD
B1 Preliminary14.400 RSD
B2 First21.400 RSD
C1 Advanced22.400 RSD
C2 Proficiency23.500 RSD

Naknada za zakasnele prijave*: 5.000 RSD

(*proveriti prvo putem mejla da li je prijava i dalje moguća za ispit koji želite da polažete)

Podaci za uplatu:

Primalac: Filozofski fakultet – Ispitni centar
Svrha uplate: (naziv ispita/nivo)
Račun: 840-1712666-26
Model: 97
Poziv na broj: 068004794

Ispite je moguće uplatiti odjednom ili u dve jednake rate, od čega prva rata mora biti uplaćena do isteka roka za prijavu, a druga najkasnije 10 dana pre održavanja pismenog ispita.

Studenti i zaposleni na Filozofskom fakultetu imaju pravo na 10% popusta na cene ispita.