Pripremna nastava

Pripremnu nastavu za polaganje Kembridž ispita organizuje Centar za jezike. U pitanju nisu klasični kursevi jezika, već pripremna nastava koja se fokusira na format samih ispita, te je svaki kurs posebno posvećen jednom od ispita koji se mogu trenutno polagati kod nas:

B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) i C2 Proficiency (CPE).

Informacije vezane za cene i plaćanje nalaze se na sajtu Centra za jezike, pod Cenovnici.

Za više informacija o pripremnoj nastavi, možete se javiti Centru za jezike na: languages@ff.uns.ac.rs ili prijava.cj2@ff.uns.ac.rs.